Wat is Google Redress and Integrity Platform ?

GRIP is een nieuw initiatief dat mogelijke schade-claims as gevolg van concurrentie-beperkend gedrag van Google evalueert.

GRIP is geen industrie-lobby maar een platvorm dat informatie verstrekt, dat vertegenwoordigt en dat juridische diensten verleent.

Er is geen grote concurrent van Google bij dit initiatief betrokken: GRIP is een onafhankelijk platvorm, dat geleid wordt door Avisa, een boutique consultancy dat in het begin van 2010 een klacht heeft ingediend tegen Google, en ondersteund wordt door Hausfeld, een gespecialiseerd advocatenkantoor in mededingingsrecht met ervaring aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Waarom wordt GRIP opgestart?

De achterliggende gedachte van GRIP is eerlijkheid op de markt. Indien er sprake is van misbruik van een machtspositie, dan kan een speler met aanzienlijke marktmacht de balans doen omslaan in zijn voordeel; niet vanwege diens verdiensten maar op een onrechtmatige wijze. Mededingingsautoriteiten en toezichthouders kunnen hierop reageren door dit gedrag te onderzoeken wat uiteindelijk tot een aanzienlijke geldboete kan leiden. Niettemin, er is in de laatste jaren sprake van een marktbeleid dat zich van de publiekrechtelijke handhaving op de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingrecht richt. De mogelijkheden van consumenten en andere marktspelers om voor hun rechten in Europa op te komen zijn toegenomen en ook verscheidener geworden. GRIP heeft als doel om hier een leidende rol te spelen. Het is belangrijk dat zowel de balans op de markt als de efficiënte concurrentie hersteld wordt door efficiënte en innovatieve concurrenten alternatieven te laten aanbieden en, misschien, betere diensten te laten aanbieden.

Hoe kan GRIP diegene helpen wiens belangen door Google zijn geschaad ?

We geloven dat het concurrentie-verstorend gedrag van Google een aanzienlijk effect kan hebben op bedrijven, consumenten en andere entiteiten.

We zijn hier om u te helpen om te evalueren en te bepalen of deze handelswijze geschikt voor u is. Het is belangrijk dat de zowel de balans op de markt als de efficiënte mededinging hersteld worden door het mogelijk te maken voor efficiënte en vernieuwende concurrenten om alternatieven aan te bieden, en misschien, betere diensten. GRIP voorziet in een vertrouwelijke en efficiënte manier om de mogelijke omvang hiervan te bepalen en, indien mogelijk, om de meest geschikte manier te bepalen om op te komen voor je rechten op de markt.

Na een eerste beoordeling door Avisa zullen geschikte gevallen worden doorverwezen naar Hausfeld, dat verantwoordelijk is voor een verdere beoordeling van mogelijke claims en die samen met u bepalen hoe het nu verder dient te gaan.

Het idee achter GRIP is niet alleen verhaal te halen voor gedupeerden, maar het ook daadwerkelijk te krijgen.

Wordt lid van GRIP – grip.eu en vergeet onze naam niet, aangezien Google je hier niet aan zal herinneren.

Indien u vragen heeft, dan kunt u het beste een email sturen naar info@grip.eu.

Indien u graag te woord gestaan wil worden in het Nederlands, dan kunt u het beste bellen naar 0032 2 240 54 83.

 

GRIP LAUNCH

1st September 2015

Press release available here